שם

טלפון

כתובת

דוא"ל

הערות
כ- 200,000 איש, רובם ילדים יוצאי צפון אפריקה,מצרים, פרס, תימן ועירק עברו, בארצות המוצא ובמדינת ישראל, הקרנות רדיואקטיביות במינון גבוה נגד מחלת הגזזת כתנאי לעלייתם לישראל בין השנים 1946-1960.

בשנת 1994 הכירה המדינה באחריותה לנזקים הקשים שנגרמו למטופלים בגין הפגיעה מהקרנות אלו שגרמו, בין השאר,לקרחות וצלקות בקרקפת ולהתפתחות גידולים שפירים וסרטניים באזור הקרקפת, הפנים והצוואר.

סכום הפיצוי לו זכאי הנפגע מחולק ל-3 קבוצות עיקריות של זכאים:
( הסכומים נכונים להיום ומתעדכנים מדי תקופה)
* מי שנקבעו לו 5-39 אחוזי ליקוי, זכאי למענק חד פעמי של כ- 1500 ש"ח בעבור כל אחוז ליקוי.
* מי שנקבעו לו 40-74 אחוזי ליקוי יקבל, מלבד מענק חד פעמי בסכום של כ-95,000 ₪ ,גם קצבה חודשית בסכום הנע בין 800 שקלים ל-1,500 שקלים.
* מי שנקבעו לו 75-100 אחוזי ליקוי יקבל מענק חד פעמי של כ-195 אלף שקל וקצבה חודשית בגובה של עד 2,080 ₪.

הקצבה החודשית משולמת לזכאים רטרואקטיבית מיום בו התגלה בהם הליקוי (אך לא לפני שנת 1995).
משמעות הדבר היא, כי נפגע הזכאי לקצבה רטרואקטיבית משנת 1995 יוכל לקבל סכומים של מאות אלפי שקלים בגין פגיעה זו.
החוק קובע גם פיצוי למי שמוגדר כשאריו של נפגע:
בן זוגו של נפגע שנפטר זכאי כיום לפיצוי חד פעמי של כ-45,000 ₪ בעוד ילדיו, שטרם מלאו להם 18 שנים בעת פטירתו, זכאים לפיצוי של כ-34,000 ₪.
עד יום זה זכו לפיצוי ממדינת ישראל עפ"י החוק שחוקק בשנת 1994 פחות מ-40,000 נפגעי גזזת ו/או שאריהם.
כ-150,000 נפגעים טרם פנו עד היום לקבלת הפיצוי המגיע להם כחוק!!!

המחלות המזכות בפיצויים על פי חוק נפגעי גזזת:
* גידולים סרטניים בבלוטת התריס.
* גידולי עור באזור הראש והצוואר כגון:
מלנומה (Malignant Melanona), קרצינומה של תאי הבסיס
(Basal cell carcinoma - BCC),קרצינומה של תאי הקשקש (Squamous cell carcinoma-SCC).
* גידולי מוח שפירים וממאירים :
גליומה (Glioma),מדולובלסטומה (Medulloblastoma), לימפומה של מערכת העצבים המרכזית, גידולים באזור בלוטת האצטרובל, מנינגיומה (Meningioma), נוירומה אקוסטית
(Acoustic Neuroma), המנגיובלסטומה (Nerve Sheath Tumor)
* גידולים סרטניים בבלוטות הרוק
* גידולי גולגולת, חוסר שיער ו/או קרחות ו/או התקרחות באזורי הצטלקות בעור הקרקפת.
* סרטן הדם (Leukemia)
* פגיעות נפשיות הנלוות אל המחלות השונות..